Şafak Döküm Makina Parça San. ve Tic. A.Ş.

Türkçe  |  English  |  Deutsch

ŞAFAK DÖKÜM MAKİNA PARÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak ürettiğimiz gri ve sfero döküm çeşitlerinde ve talaşlı imalatta kalite sürekliliğini, güvenilirliğini müşterilerimize sunmaktayız. Esas ve temel olarak aldığımız ISO 9001:2015 standardına uyarken ilke ve hedeflerimiz aşağıdaki gibidir.

* Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak ve bunları karşılayacak şekilde müşteri şart-larına, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal gerekliliklere uygun olarak kaliteli üretim yapmak.
* Sürekli gelişim ve yenilikçi düşünce prensibiyle sektördeki pazar payımızı ve ürün kalitemizi her dönem bir önceki döneme göre geliştirmek.
* Tüm çalışanlarımızın desteğiyle firma hedeflerimize ulaşabilmek ve daha da ileri götü-rebilmek için gayret göstermek.
* Teknolojik gelişmeleri eğitim prensibi ile uyumunu sağlayarak maliyeti düşürmek ve verimliliği arttırmak.
* Sürekli iyileştirmeyi tüm kalite yönetim sistemi süreçlerine uygulamak.

Kalite Yönetim Sistemimizi bu ilke ve hedefler dahilinde uygulanabilmesi için tüm destek ve kaynağı temin edeceğimize taahhüt ederiz.