Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Entegre Yönetim Sistemi Politikası
ŞAFAK DÖKÜM MAKİNA PARÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak ürettiğimiz gri ve sfero döküm çeşitlerinde ve talaşlı imalatta kalite sürekliliğini, güvenilirliğini müşterilerimize sunmaktayız. Esas ve temel olarak aldığımız TS ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, TS ISO 45001:2018, TS EN ISO 14001:2015 standartlarına uyarken ilke ve hedeflerimiz aşağıdaki gibidir.

* Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak ve bunları karşılayacak şekilde müşteri şartlarına, Kalite, İSG ve Çevreye ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal gerekliliklere uygun olarak kaliteli üretim yapmak.

* Sürekli gelişim ve yenilikçi düşünce prensibiyle sektördeki pazar payımızı ve ürün kalitemizi her dönem bir önceki döneme göre geliştirmek.

* Tüm çalışanlarımızın desteğiyle ve katılımıyla firma hedeflerimize ulaşabilmek ve daha da ileri götürebilmek için gayret göstermek.

* Teknolojik gelişmeleri eğitim prensibi ile uyumunu sağlayarak maliyeti düşürmek ve verimliliği arttırmak.

* İş güvenliğine ilişkin riskleri en aza indirip, çalışma ortamını güvenli kılarak, yaralanma ve mesleki hastalıkları önlemek.

* Çevre kirliğine yol açan etkilerimizi minimize etmek suretiyle çevrenin korunmasına katkıda bulunmak.

* Sürekli iyileştirmeyi tüm entegre yönetim sistemi süreçlerine uygulamak.

Entegre Yönetim Sistemimizi bu ilke ve hedefler dahilinde uygulanabilmesi için tüm destek ve kaynağı temin edeceğimize taahhüt ederiz.