Etik Değerler
ŞAFAK DÖKÜM MAKİNA PARÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak etik değerlerimiz aşağıdaki gibidir.

* Üst yönetimin ve tüm personelin ilgili kanun ve düzenlemelere riayet etmesi.

* Tüm paydaşlarımız ve personellerimizle ilişkilerimizde doğru ve dürüstlükle hareket etmek.

* Kişisel çıkarlarımızı öne çıkartmadan çalışmak.

* Firmamıza ait sunulan her hangi bir belge, bilgi, bilgi sistemini 3. şahıslarla paylaşmamak.

* Üst yönetim , çalışanların düşüncelerini rahatlıkla aktarabileceklerini temin eder.

* Din, dil, ırk, cins, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep gözetmemesi ve tüm personele adil davranılması.

* Çalışanlara Mobbing uygulanmaması.